مکانیک

برق

عمران

کامپیوتر و فناوری اطلاعات IT

مواد و متالوژی

علوم اجتماعی

حسابداری

اقتصاد

روانشناسی

مدیریت

حقوق


دانلود کنترل بهینه توان راکتیو DG‌ها برای تنظیم ولتاژ سیستم‌های توزیع MV با استفاده از روش تحلیل حساسیت و الگوریتم PSO

دانلود کنترل بهینه توان راکتیو DG‌ها برای تنظیم ولتاژ سیستم‌های توزیع MV با استفاده از روش تحلیل حساسیت و الگوریتم PSO

,کنترل بهینه توان راکتیو DG‌ها,تنظیم ولتاژ سیستم‌های توزیع MV,روش تحلیل حساسیت,الگوریتم PSO,

دانلود کنترل بهینه توان راکتیو DG‌ها برای تنظیم ولتاژ سیستم‌های توزیع MV با استفاده از روش تحلیل حساسیت و الگوریتم PSO

دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی

سال انتشار:2015

تعداد صفحات انگلیسی:9

تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد:26

عنوان انگلیسی مقاله :

Optimal reactive power control of DGs for voltage regulation of MV distribution systems using sensitivity analysis method and PSO algorithm

عنوان فارسی مقاله:

کنترل بهینه توان راکتیو DG ها برای تنظیم ولتاژ سیستم های توزیع MV با استفاده از روش تحلیل حساسیت و الگوریتم PSO

Abstract

This paper addresses the problem of reactive power control of distributed generation (DG) units in the medium voltage (MV) distribution systems to maintain the system voltages within the predefined limits. An efficient approach for the load flow calculation is used here which is based on the topological structure of the network. It has been formulated for the radial distribution systems. A direct voltage sensitivity analysis method is developed in this paper which is also based on the topological structure of the network and independent of the network operating points. Thus, the sensitivity matrix is calculated once with the load flow program and it is used in all the system working conditions. The problem of DGs reactive power control is formulated as an optimization problem which uses the sensitivity analysis for linearizing the system around its operating points. The objective of the optimization problem is to return the system voltages inside the permitted range by using the reactive power of DGs in an optimal way. The optimal solutions are obtained by implementing particle swarm optimization (PSO) algorithm. Then, the results are verified by running a load flow considering new values of DGs reactive power. The procedure is repeated as long as a voltage violation is observed. Simulation results reveal that the proposed algorithm is capable of keeping the system voltages within the permitted limits

چکیده:

در این مقاله مسئله کنترل توان راکتیو واحد های تولید پراکنده(DG) در سیستم های توزیع ولتاژ متوسط(MV)، برای حفظ ولتاژ سیستم در محدوده از پیش مشخص شده بیان میشود.یک شیوه مناسب برای پخش بار، استفاده از ساختار توپولوژیکی است که برای سیستم های توزیع شعاعی فرمولبندی شده است.روش تحلیل حساسیت ولتاژ مستقیم در این مقاله توسعه داده میشود که براساس ساختار توپولوژیکی شبکه است و همچنین مستقل از نقطه کار شبکه است و بدین صورت ماتریس حساسیت یک بار همراه با برنامه پخش بار محاسبه میشود و در تمام شرایط کاری سیستم از آن استفاده میشود.مسئله کنترل توان راکتیو DG ها،بعنوان یک مسئله بهینه سازی که از تحلیل حساسیت برای خطی کردن سیستم حول نقطه کار استفاده میکند،فرمول بندی میشود.هدف مسئله بهینه سازی برگرداندن ولتاژ سیستم به داخل محدوده مجاز بوسیله کنترل توان راکتیو DGها با یک روش بهینه است.را ه حل های بهینه، بوسیله استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات(PSO) بدست می آیند.سپس این نتایج با اجرای پخش بار با در نظر گرفتن مقادیر جدید توان راکتیو DG ها تایید میشوند.این روند تا زمانیکه که یک تخطی در ولتاژ مشاهده شود تکرار میشود.نتایج شبیه سازی نشان میدهد که الگوریتم ارائه شده،توانای حفظ ولتاژ در محدوده مجاز را دارد.

-

خرید و دانلود | 14,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت

لينک محصول

,کنترل بهینه توان راکتیو DG‌ها,تنظیم ولتاژ سیستم‌های توزیع MV,روش تحلیل حساسیت,الگوریتم PSO,برق و الکترونیک و مخابرات
,;+ نوشته شده در  چهارشنبه 1 دی 1395ساعت 12:51  توسط admin 

صفحه قبل 1 صفحه بعد